Nr postępowania DZ/IB/341/019/07

Opracowanie koncepcji dróg rowerowych na terenie osiedli Podolany, Strzeszyn i Winiary w Poznaniu łączących dzielnice Starego Miasta i Jeżyc z terenami rekreacyjnymi nad jeziorem w Strzeszynku

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Głowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa Stanisław Głowacki, os. Wichrowe Wzgórze 23/49, 61-678 Poznań z ceną brutto: 61.000,00 zł.
Data zamieszczenia informacji