Nr postępowania DZ/UL/341/014/07

Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZDM.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Data zamieszczenia informacji