Nr postępowania DZ/IB/341/102/06

przetarg nieograniczony na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jarochowskiego z ul. Palacza w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?ELMONT-KOSTRZYN WLKP?, Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Wlkp.- z ceną brutto: 226.572,91 zł.
Data zamieszczenia informacji