Nr postępowania DZ/UI/341/016/07

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od 16 kwietnia 2007 roku do 15 października 2007r.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Rejonów uznane zostały oferty następujących Wykonawców: - Rejon I - Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto: 643.796,50 zł; - Rejon II ? Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto: 885.257,50 zł - Rejon III ? SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 640.564,91 zł. - Rejon IV ? ASTRA Usługi Wielobranżowe, Handel Aldona Wesołowska, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, z ceną brutto: 730.817,28 zł - Rejon V ? Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, z ceną brutto: 813.216,50 zł, - Rejon VI ? Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 996.494,16 zł - Rejon VII ? SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 673.750,74 zł.
Data zamieszczenia informacji