Nr postępowania DZ/RB/341/029/07

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego przejść dla pieszych i drobnych elementów oznakowania na ulicach miasta Poznania.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznane zostały oferty złożone przez: - dla zadania nr 1 ? Zakład Ogólnobudowlany DARBUD Dariusz Łuczak z siedzibą w Skrzynkach, z ceną brutto 103.187,60 zł, - dla zadania nr 2 ?Zakład Ogólnobudowlany DARBUD Dariusz Łuczak, z siedzibą w Skrzynkach, z ceną brutto 123.317,60 zł, - dla zadania nr 3 ? Zakład Usługowy FALCON Walter Wiśniewski, z siedzibą w Poznaniu, z ceną brutto 91.252,95 zł; - dla zadania nr 4 ? Zakład Malarski Paweł Czubiel, z siedzibą w Poznaniu, z ceną brutto 134.845,38 zł; - dla zadania nr 5 ? Zakład Usługowy FALCON Walter Wiśniewski, z siedzibą w Poznaniu, z ceną brutto 46.095,87 zł - dla zadania nr 6 - Zakład Malarski Paweł Czubiel, z siedzibą w Poznaniu, z ceną brutto 132.614,00 zł
Data zamieszczenia informacji