Nr postępowania DZ/UL/341/089/06

Wykonanie remontu w siedzibie Zespołu Kontrolerów Parkowania w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 20

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo ? Handlowe Branży Budowlanej Jan Winkel, ul. Osiedlowa 6, 62-085 Skoki z ceną brutto 64 408,78 zł.
Data zamieszczenia informacji