Nr postępowania DZ/UL/341/049/07

dostawa samochodów osobowych i dostawczych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: ?dla Zadania A - złożonej przez: Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań z ceną brutto: 139.450,00 zł; ?dla Zadania B - złożonej przez: Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego ?TRANS-POZ? S.A., ul. Wieruszowska 2/8, 60-166 Poznań, z ceną brutto:145.302,00 zł
Data zamieszczenia informacji