Nr postępowania DZ/RSIM/341/045/07

Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej: 72 paneli informacji osiedlowej, 14 paneli ?kół ratunkowych?, 2 plansz ?kół ratunkowych? na placu Wolności, 40 informatorów dla ronda Kaponiera

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 164 poz. 1163 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica z ceną brutto: 1.676.780,49 zł.
Data zamieszczenia informacji