Nr postępowania DZ/UI/341/140/07

Rewaloryzacja szaty roślinnej w pasach drogowych wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną: Część I ? Zadanie A - rewaloryzacja szaty roślinnej ulic Dąbrowskiego i Witosa wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną. Część II ? Zadanie B - rewaloryzacja szaty roślinnej ulic Murawy, Opieńskiego, Szeligowskiego, Łużyckiej, Stróżyńskiego wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I ? ZADANIE A: W związku z pismem Pana Witolda Boratyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice z dnia 24.09.2007 r., w którym Wykonawca informuje o braku możliwości pozwalających zrealizować przedmiotowe zamówienie, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający, działając na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wybiera dla I części zamówienia ? zadanie A najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych tj. ofertę złożoną przez Piotra Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGRO-ESTETYKA , ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno z ceną brutto 257.618,68 zł.
Data zamieszczenia informacji