Nr postępowania DZ/UI/341/101/07

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w sezonie 2007/2008 ? odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych oraz zbieranie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Rejonów uznane zostały następujące oferty: - Rejon I - Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.161.227,86 zł; - Rejon II ? Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto: 3.425.018,96 zł - Rejon III ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań oraz SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 2.886.861,05 zł. - Rejon IV - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 3.966.488,93 zł - Rejon V ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 3.930.615,04 zł, - Rejon VI ? Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.465.110,00 zł - Rejon VII ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 2.230.947,65 zł.
Data zamieszczenia informacji