Nr postępowania DZ/IB/341/130/06

Przetarg nieograniczony na wykonanie przystanku autobusowego z murem oporowym w nasypie kolejowym w ul. Gnieźnieńskiej w Poznaniu

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Data zamieszczenia informacji