Nr postępowania DZ/EL/3420/173/07

Dostawa energii cieplnej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, do siedziby przy ul. Wilczak 16 oraz do Wydziału Parkowania przy Alei Marcinkowskiego 20, w okresie od 01/06/2007 do 31/05/2008.UZASADNIENIE WYBORU WYKONAWCY:Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ? art. 67 ust. 1 pkt 1) ppkt a) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na obszarze, na którym nastąpi świadczenie usługi wyłącznie jeden wykonawca może zapewnić wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego. Dalkia Poznań S.A., ul. Świerzawska 18, 60-321 Poznań, W związku z tym dla realizacji w/w usługi uzasadnione jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. ADRES WYKONAWCY: Dalkia Poznań S.A., ul. Świerzawska 18, 61-623 Poznań
Data zamieszczenia informacji