Nr postępowania DZ/EL/341/171/07

Dostawa słupków drogowych

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: ? dla Zadania A ? oferta złożona przez: firmę TIOMAN Grzegorz Kończalski Sp. J., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń z ceną brutto: 151.499,60 zł,. ? dla Zadania B ? oferta złożona przez: firmę ?WIMED? Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, z ceną brutto 55. 510,00 zł ? dla Zadania C ? oferta złożona przez: złożonej przez firmę Metal-Art. s.c. Ireneusz Laks, Jacek Mądralski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań z ceną brutto: 104.340,50 zł, ? dla Zadania D ? oferta złożona przez: złożonej przez firmę firmę ?WIMED? Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, z ceną brutto: 39.589,00 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana dla poszczególnych zadań na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez firmę Czmuda S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 85,59; dla zadania B: 66,04; dla zadania D: 58,26; - oferta nr 2 ? złożona przez firmę ?WIMED? Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 99,88; dla zadania B: 100,00; dla zadania D: 100,00; - oferta nr 3 ? złożona przez firmę TIOMAN Grzegorz Kończalski Sp. J., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 100; - oferta nr 4 - złożona przez firmę PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. j., ul. Krucza2, 05-420 Józefów k/Otwocka, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 62,72; dla zadania B: 77,65; - oferta nr 5 - złożona przez firmę GIERA Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera Sp.j., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 68,99; - oferta nr 6 - złożona przez firmę J D Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 65,49; - oferta nr 7 - złożona przez firmę RESTAL Sp. z o.o., ul. Żerkowicka 1a, 45-838 Opole, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 78,44; - oferta nr 8 - złożona przez firmę Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego15/17, 00-950 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 51,69; - oferta nr 9 - złożona przez firmę Metal-Art. s.c. Ireneusz Laks, Jacek Mądralski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla zadania C: 100.
Data zamieszczenia informacji