Nr postępowania DZ/IB/341/191/07

Roboty budowlane polegające na przebudowie ulic: Łebskiej, Warpnowskiej, Izbickiej i Charzykowskiej w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę ?POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto: 2.578.009,52 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 74,88, - oferta nr 2 - POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 3 ? POLSKI ASFALT Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 73,69, - oferta nr 6 ? Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 86,18 - oferta nr 7 ? Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz liczba uzyskanych punktów: 84,84, - oferta nr 9 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo i Henryk Paczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DRENBUD? Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 73,98, - oferta nr 10 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Inżynieria Lądowa Viapol Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań i Przedsiębiorstwo ?PEK-MEL? Witold Czapla, Krzysztof Cichorek Sp. J., liczba uzyskanych punktów: 89,55.
Data zamieszczenia informacji