Nr postępowania DZ/DF/341/118/06

Promocja podczas realizacji Projektu ?Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn ? etap I od autostrady A2 do strumienia Junikowskiego?, SPOT/2.2/57/04. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego F

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Sylwię Karachitos-Kulczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą C PLUS SYLWIA KARACHITOS-KULCZYK, z siedzibą w Poznaniu (60-682), Osiedle Bolesława Śmiałego 4 / 27, z ceną brutto 154.332,44 zł.
Data zamieszczenia informacji