Nr postępowania DZ/IB/341/193/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ulicy Perłowskiej na odcinku od ulicy Perzyckiej do ulicy Miastkowskiej w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlano?Inżynieryjnych ?PODHORECKI? Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 173/85, 60-322 Poznań z ceną brutto: 1.049.108,13 zł. STRESZCZENIE OCENY PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo-Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-623 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 87,38, - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Robót Budowlano?Inżynieryjnych ?PODHORECKI? Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 173/85, 60-322 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 3 ? Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 85,79, - oferta nr 4 ? ?POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 91,37, - oferta nr 5 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: DROGBET Sp. z o.o., ul. Rolna 8/10, 62-081 Przeźmierowo; Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane ?HARBART? Sp. z o.o., ul. Bnińska 26, 61-023 Poznań; Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ENERGO-TECH? Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych, ul. 22 lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 94,89, - oferta nr 6 ? POLSKI ASFALT Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 84,80, - oferta nr 7 ? Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 90,20, - oferta nr 8 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,71, - oferta nr 10 ? Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 69,50.
Data zamieszczenia informacji