Nr postępowania DZ/EL/341/183/07

Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu,

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Data zamieszczenia informacji