Nr postępowania DZ/IB/341/005/08

Roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia ul. Warpnowskiej i ul. Izbickiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Tadeusza Domina, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tadeusz Domin Zakład Instalatorstwo Elektryczne, adres: ul. Cmentarna 45, Cielcza, 63-200 Jarocin, z ceną brutto: 68.242,98 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Eugeniusz Pawlikowski ENERGOTECH Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo; uzyskane punkty: 78,6 - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ELPROJEKT Sp. z o.o., ul. Wołowska 92 A, 60-167 Poznań, uzyskane punkty: 81,1 - oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Montażowych ELEKTROGROM S.C. Mariusz Stasiak, Ryszard Stasiak, Edward Stasiak, ul. Leśna 28, 64-410 Sieraków, uzyskane punkty: 86,6 - oferta nr 5 - ELMONT-KOSTRZYN Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn, uzyskane punkty: 79 - oferta nr 6 - SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, uzyskane punkty: 81,5 - oferta nr 7 - Tadeusz Domin Zakład Instalatorstwo Elektryczne, ul. Cmentarna 45, Cielcza, 63-200 Jarocin, uzyskane punkty: 100
Data zamieszczenia informacji