Nr postępowania DZ/EL/341/026/08

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Ochrony Przedsiębiorstw Merpol Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 164a, 60-594 Poznań z ceną brutto: 89 994,40 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena?100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Firma SGP S.C., Greta Poszwa, Sławomir Poszwa, Al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 52 - oferta nr 3 -Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Zbigniew Gierańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew Gierańczyk Zakład Pracy Chronionej, ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź oraz Gierańczyk Spółka z o.o., ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź, liczba uzyskanych punktów: 69 - oferta nr 5 ? Połysk II Sp. z o.o., ul. Czwartaków 25, 61-495 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97 - oferta nr 6 - Biuro Ochrony Przedsiębiorstw Merpol Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 164a, 60-594 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100
Data zamieszczenia informacji