Nr postępowania DZ/UI/341/007/08

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od dnia 16 kwietnia 2008 roku do dnia 15 października 2008 roku ? sprzątanie jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, koszenie i usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Rejonów uznane zostały oferty następujących Wykonawców: - Rejon I (Stare Miasto Centrum) - Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, oferta z ceną brutto: 1.168.776,63 zł, - Rejon II (Stare Miasto Północ) ? Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, oferta z ceną brutto: 1.533.455,19 zł, - Rejon III (Nowe Miasto Północ) ? SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, oferta z ceną brutto: 932.883,26 zł, - Rejon IV (Nowe Miasto Południe) ? ASTRA Usługi Wielobranżowe, Handel Aldona Wesołowska, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, oferta z ceną brutto: 1.115.703,30 zł, - Rejon V (Grunwald) ? Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, oferta z ceną brutto: 1.125.633,51 zł, - Rejon VI (Jeżyce) ? Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, oferta z ceną brutto: 1.324.515,24 zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z uwagi na podjęte czynności wyjaśniające co do ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu dla Rejonu VII ? Wilda wszelkie rozstrzygnięcia w tym zakresie zostaną przekazane Wykonawcom niezwłocznie. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? Henryk Sienkiewicz - ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Rejonu I: 100,00, dla Rejonu II: 100,00; - oferta nr 3 ? Aldona Wesołowska - ?ASTRA? Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Rejonu IV: 100,00; - oferta nr 5 ? Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Rejonu V: 100,00, dla Rejonu VI: 97,28; - oferta nr 6 ? SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Rejonu III: 100,00; - oferta nr 7 ? Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Rejonu V: 96,23; - oferta nr 8 ? Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Rejonu VI: 100,00.
Data zamieszczenia informacji