Nr postępowania DZ/RB/341/137/06

Dostawa i wymiana elektronicznych elementów oraz oprogramowania urządzen sterowniczych MSR Traffic i Vialis Polska, będących w eksploatacji ZDM

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - dla Zadania nr 1 ? oferta nr 1 złożona przez: MSR TRAFFIC Sp. z o.o., z siedzibą w Przeźmierowie, przy ul. Leśnej 40 ? z ceną brutto 310.490,00 zł zł; - dla Zadania nr 2 ? oferta nr 2 złożona przez: VIALIS POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Przeźmierowie, przy ul. Modrzewiowej 8A ? z ceną brutto 85.864,09 zł.
Data zamieszczenia informacji