Nr postępowania DZ/EL/341/083/08

Dostawa słupków drogowych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: ? dla Zadania A ? oferta złożona przez Czmuda S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn z ceną brutto na zadanie A: 119.969,92 zł ? dla Zadania B ? oferta złożona przez: Dominika Jerzego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J D Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka z ceną brutto: 17.751,00 zł ? dla Zadania C ? oferta złożona przez: złożonej przez firmę Metal-Art. s.c. Ireneusz Laks, Jacek Mądralski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań z ceną brutto: 99.417,80 zł ? dla Zadania D ? oferta złożona przez: złożonej przez Jana Beśkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bestal ul. Gwardzistów 6, 96-100 Skierniewice z ceną brutto: 11.437,50 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana dla poszczególnych zadań na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Zadanie A - oferta nr 1 ? złożona przez firmę Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 84,05; - oferta nr 3 - złożona przez firmę Restal Sp. z o.o., ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole, liczba uzyskanych punktów: 87,81; - oferta nr 4 - złożona przez Jana Beśkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bestal ul. Gwardzistów 6, 96-100 Skierniewice, liczba uzyskanych punktów: 57,85; - oferta nr 5 - złożona przez firmę Czmuda S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 6 - złożona przez firmę firmę TIOMAN Grzegorz Kończalski Sp. J., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, liczba uzyskanych punktów: 92,65; - oferta nr 7 - złożona przez Dominika Jerzego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J D Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka, liczba uzyskanych punktów: 87,81. Zadanie B - oferta nr 1 ? złożona przez firmę Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 41,57; - oferta nr 7 - złożona przez Dominika Jerzego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J D Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie C - oferta nr 2 ? złożona przez firmę firmę Metal-Art. s.c. Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie D - oferta nr 1 ? złożona przez firmę Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 76,22; - oferta nr 4 - złożona przez Jana Beśkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bestal ul. Gwardzistów 6, 96-100 Skierniewice, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji