Nr postępowania DZ/EL/341/162/08

Dostawa samochodów osobowych i ciężarowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: - dla zadania A ? oferty nr 1 złożona przez firmę PIECH-POL Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 464, 62-064 Plewiska z ceną brutto: 91.884,30zł, - dla zadania B - oferty nr 5 złożona przez firmę TRANS-POZ S.A., ul. Wieruszowska 2/8, 60-166 Poznań z ceną brutto: 222.040,00zł, - dla zadania C ? oferty nr 4 złożona przez firmę KPI Retail sp. z o.o., ul. Krańcowa 40/42, 61-037 Poznań z ceną brutto: 145.790,00 zł - dla zadania D - oferty nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne ?Pol-Car? Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań z ceną brutto: 75.945,00 zł, - dla zadania E ? oferty nr 2 złożona przez firmę HAKO POLSKA Sp. z o.o., ul. Czerwone Maki 63, 30-392 Kraków z ceną brutto: 146.400,00 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Zadanie A - oferta nr 1 ? złożona przez firmę PIECH-POL Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 464, 62-064 Plewiska, liczba uzyskanych punktów: 100; Zadanie B - oferta nr 5 ? złożona przez firmę TRANS-POZ S.A., ul. Wieruszowska 2/8, 60-166 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 6 - NOPEA Sp. z o.o., ul. Armii Poznań 49, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 81,25, Zadanie C - oferta nr 4 ? złożona przez firmę KPI Retail sp. z o.o., ul. Krańcowa 40/42, 61-037 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie D - oferta nr 3 ? złożona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne ?Pol-Car? Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; Zadanie E - oferta nr 2 ? złożona przez firmę HAKO POLSKA Sp. z o.o., ul. Czerwone Maki 63, 30-392 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 100;
Data zamieszczenia informacji