Nr postępowania DZ/IB/341/158/08

Roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia ul. Miastkowskiej, ul. Heleny Modrzejewskiej, ul. Nuny i Bolesława Szczurkiewiczów, ul. Ludwika Solskiego, ul. Stefana Jaracza, ul. Juliusza Osterwy, ul. Wincentego Rapackiego i ul. Franciszka Rylla w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?ELPRO-EKO? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Ryszard i Michał Maćkowiak Sp. jawna, os. Rusa 111, 61-245 Poznań, z ceną brutto: 179.403,81 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Eugeniusz Pawlikowski - ?ENERGO-TECH? Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 78,64; - oferta nr 2 - Marek Bazylewicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ?ELEKTROBUD?, Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa, liczba uzyskanych punktów: 57,01; - oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ?ELPROJEKT? Sp. z o.o., ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 73,85; - oferta nr 4 - ?ELPRO-EKO? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Ryszard i Michał Maćkowiak Sp. jawna, os. Rusa 111, 61-245 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5 - ELMONT ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 56,37; - oferta nr 6 - SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 73,71.
Data zamieszczenia informacji