Nr postępowania DZ/IB/341/182/08

Przetarg nieograniczony pn. ?Roboty budowlane w zakresie budowy ul. Kościerzyńskiej na odcinku od ul. Sianowskiej do ul. Oliwskiej wraz z oświetleniem?.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Drogbet Wieczorek Sp. j., ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto ? 881.940,15 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Leszek Stachowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo ? Budowlane, Starczanowo 45, 62-330 Nekla, liczba uzyskanych punktów: 91,94 - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,07 - oferta nr 3 - Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 87,36 - oferta nr 4 - Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp.j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 80,51 - oferta nr 5 - DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,62 - oferta nr 6 - Zdzisław Wietrzykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beton-Dróg, ul. Marciniaka 21, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: 89,09 - oferta nr 8 - Pol ? Dróg Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 93,00 - oferta nr 9 - Drogbet Wieczorek Sp. j., ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 10 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 70,41 - oferta nr 11 - Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Baranowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 72,60.
Data zamieszczenia informacji