Nr postępowania DZ/IB/341/179/08

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie ulicy Kiemliczów w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę P. R. B. I. ?Podhorecki? Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn z ceną brutto: 1 425 155,20 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych Drogmel Jerzy Cegłowski, ul. Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17,62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 90,33 - oferta nr 4 - Konsorcjum firm: DROGBET WIECZOREK Sp. j., ul. Rolna 8-10,Baranowo 62-081 Przeźmierowo; Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Eugeniusz Pawlikowski, ul. 22 lipca 7, 62-220 Niechanowo; HARBART W. Bartkowiak Sp. K, ul. Bnińska 26, 61-023 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97,67 - oferta nr 5 - POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 90,21 - oferta nr 6 - Budownictwo Drogowe KRUG Sp.j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 94,55 - oferta nr 7 - P.R.B.I. ? Podhorecki? Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 9 - STRABAB Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-427 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 83,18 - oferta nr 12 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg- Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 99,53
Data zamieszczenia informacji