Nr postępowania DZ/IB/341/178/08

Przebudowa ul. Oskierki w Poznaniu wraz z budową kanalizacji deszczowej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Jerzego Cegłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jerzy Cegłowski Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, z ceną brutto: 310.070,12 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Marek Dachtera, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo; liczba uzyskanych punktów: 90,5. - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg- Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań; liczba uzyskanych punktów: 86,5. - oferta nr 4 - POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła; liczba uzyskanych punktów: 81,2. - oferta nr 5 ? Jerzy Cegłowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jerzy Cegłowski Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska; liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 7 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań; liczba uzyskanych punktów: 97,8. - oferta nr 9 - Budownictwo Drogowe KRUG Tadeusz i Danuta Krug Sp.j. (informacja o zmianie firmy z dnia 07.01.2009r.), ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz; liczba uzyskanych punktów: 85,2. - oferta nr 10 - Konsorcjum firm: DROGBET WIECZOREK Sp. j., ul. Rolna 8-10,Baranowo 62-081 Przeźmierowo; HARBART W. Bartkowiak Sp. K, ul. Bnińska 26, 61-023 Poznań; liczba uzyskanych punktów: 89,4.
Data zamieszczenia informacji