Nr postępowania DZ/UI/341/031/09

Przetarg nieograniczony pn. ?Wykonanie obsadzeń drzewami w pasie drogowym ulicy Krzywoustego z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną i budową opaski przyjezdniowej?.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Piotra Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?AGRO-ESTETYKA?, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, z ceną brutto: 711.645,37 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Krzysztof Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?PARK-M?, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz , liczba uzyskanych punktów: 89,43; ? oferta nr 2 - Witold Boratyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice, liczba uzyskanych punktów: 87,91; ? oferta nr 3 ? Konsorcjum firm: Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS?, Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska; Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ?ABIES?, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, liczba uzyskanych punktów: 94,00; ? oferta nr 4 - Andrzej Szlagowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?OGRÓD? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, liczba uzyskanych punktów: 72,30; ? oferta nr 5 - Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,34; ? oferta nr 6 - Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?AGRO-ESTETYKA?, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 7 - Konsorcjum firm: Jacek Zatorski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ARBOR? Firma Usługowa, os. Zwycięstwa 9/58, 61-646 Poznań; Leszek Kułak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?OGRÓD? Usługi Ogrodnicze, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna, liczba uzyskanych punktów: 63,35.
Data zamieszczenia informacji