Nr postępowania DZ/EL/341/029/09

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 6 złożona przez firmę Zakład Usług Gospodarczo ? Socjalnych ?ANTEMA? Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra, z ceną brutto 91.753,13 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? Połysk II, ul. Czwartaków 25, 61-495 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 82,03 - oferta nr 3 - Biuro Ochrony Przedsiębiorstw MERPOL Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 164a, 60-594 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 72,37 - oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe JAWI Sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 46,62 - oferta nr 5 - Małgorzata Piwnik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa MBM Cleaning, Niestachów 268, 26-021 Daleszyce, liczba uzyskanych punktów: 93,81 - oferta nr 6 - Zakład Usług Gospodarczo ? Socjalnych ?ANTEMA? Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 7 - Gierańczyk Sp. z o.o., ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź, liczba uzyskanych punktów: 54,18.
Data zamieszczenia informacji