Nr postępowania DZ/IB/341/026/09

Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dymka ? Piwnej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Elmont- Kostrzyn Wlkp Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 156.913,97 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: * oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Robót Elektro-Energetycznych PREBUD-ELT Sp. z o.o., ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 72,76; *oferta nr 2 ? Elmont- Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100,00 *oferta nr 3 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. J. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 88,89 *oferta nr 4 ? Radosław Raszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma: Raszewski i Syn, ul. Świętojańska 24A, 62-500 Konin, liczba uzyskanych punktów:67,88; *oferta nr 5 ? Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,63; *oferta nr 6 ? Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGO-TECH Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 77,97
Data zamieszczenia informacji