Nr postępowania DZ/IB/341/025/09

Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Wyspiańskiego-Jarochowskiego oraz Jarochowskiego-Limanowskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez konsorcjum firm: SEM Sp. J. Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca oraz Bartosza Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU FILBAR, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca z ceną brutto: 540.178,45 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? konsorcjum firm: SEM Sp. J. Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca oraz Bartosza Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU FILBAR, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 ? Elmont- Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów:93,70; - oferta nr 3 ? Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGO-TECH Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 87,73.
Data zamieszczenia informacji