Nr postępowania DZ/IB/341/092/06

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie modernizacji sygnalizacji świetlnej w ul. Głogowskiej przy Dworcu Zachodnim i na skrzyżowaniu z ul. Gąsiorowskich i ul. Śniadeckich w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w wyniku uznania protestu wniesionego przez Konsorcjum Firm: VIALIS Polska sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 8a, 62-081 Przeźmierowo, ?DUCTUS? sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, reprezentowane przez Lidera Konsorcjum - Firmę VIALIS Polska sp. z o.o., dokonał ponownej oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu i za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę złożoną przez Konsorcjum Firm: Vialis Polska, Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 8a, 62-081 Przeźmierowo (Lider), ?DUCTUS?, Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, oferta z ceną brutto: 405.201,09 zł.
Data zamieszczenia informacji