Nr postępowania DZ/IB/341/027/09

Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej - Pasieka w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Elmont- Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn z ceną brutto: 131.392,56 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? SEM Sp. J. Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 95,03; - oferta nr 2 - Radosław Raszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Firma: Raszewski i Syn?, ul. Świętojańska 24A, 62-500 Konin, liczba uzyskanych punktów: 80,19; - oferta nr 3 ? Elmont- Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 4 - Piotr Brych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Teletechnika, ul. Palestyńska 8/5, 03-321 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 72,00; - oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Robót Elektro-Energetycznych PREBUD-ELT Sp. z o.o., ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 86,62; - oferta nr 7 ? Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGO-TECH Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 92,57.
Data zamieszczenia informacji