Nr postępowania DZ/RB/341/032/09

Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i drobnych elementów oznakowania na ulicach miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - dla zadania 1 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 94.807,42 zł; - dla zadania 2 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 113.839,42; - dla zadania 3 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 94.783,02; - dla zadania 4 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Falcon Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, z ceną brutto: 140.058,44 zł, - dla zadania 5 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 56.743,42; - dla zadania 6 złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 132.980,00; - dla zadania 7 złożona przez firmę RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, z ceną brutto: 399.916,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Zadanie nr 1: - oferta nr 1 ? Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma HUNTER, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,36; - oferta nr 2 ? Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Falcon Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 98,55; - oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Imex Bis Sp. z o.o. ul. Jasielska 9a, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,33; - oferta nr 4 ? Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 70,07; - oferta nr 6 - Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie nr 2: - oferta nr 1 ? Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma HUNTER, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92,33; - oferta nr 2 ? Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Falcon Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań , liczba uzyskanych punktów: 93,47; - oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Imex Bis Sp. z o.o. ul. Jasielska 9a, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,76; - oferta nr 4 ? Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 70,74; - oferta nr 6 - Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie nr 3: - oferta nr 2 ? Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Falcon Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań , liczba uzyskanych punktów: 99,53; - oferta nr 4 ? Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 71,26; - oferta nr 6 - Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie nr 4: - oferta nr 2 ? Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Falcon Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 4 ? Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,47; - oferta nr 6 - Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: 86,96. Zadanie nr 5: - oferta nr 2 ? Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Falcon Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań , liczba uzyskanych punktów: 96,89; - oferta nr 4 ? Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 69,73; - oferta nr 6 - Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie nr 6: - oferta nr 2 ? Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Falcon Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97,32; - oferta nr 4 ? Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie nr 7: - oferta nr 5 ? Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 94,47; - oferta nr 7 ? RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji