Nr postępowania DZ/IB/341/023/09

Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łużycka - Mołdawska w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Elmont ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 227.528,88 zł.STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Elmont ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 2 ? Eugeniusz Pawlikowski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Eugeniusz Pawlikowski, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 94,62 - oferta nr 3 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca (lider) oraz Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe ?FILBAR?, ul. Podgórna, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 99,47
Data zamieszczenia informacji