Nr postępowania DZ/IB/341/048/09

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni i chodników wraz z miejscami postojowymi w ul. Św. Trójcy w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto ? 423.689,71 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Wojciech Kierstein prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Brukarskich, os. Działyńskiego 97, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 80,65. - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 3 - Budownictwo Drogowe ?KRUG? Tadeusz i Danuta Krug Sp.j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 87,34. - oferta nr 4 - Tor-Mel Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,18. - oferta nr 5 - Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 88,09. - oferta nr 6 - Zdzisław Wietrzykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beton-Dróg, ul. Marciniaka 21, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: 74,00. - oferta nr 7 - Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, ul. Starych Wierzb 17, Barowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 87,72. - oferta nr 8 - DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 76,27. - oferta nr 9 - Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 74,95.
Data zamieszczenia informacji