Nr postępowania DZ/IB/341/062/09

Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Starołęckiej w Poznaniu ? etap II?

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 625.440,27 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Tor-Mel Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,27; ? oferta nr 2 ? Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński?, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 77,76; ? oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,28; ? oferta nr 5 - Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 6 - Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 87,38; ? oferta nr 7 - DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,18; ? oferta nr 8 - MATT ? Sp. cywilna, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 85,83; ? oferta nr 9 - Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Zakład Drogowo-Budowlany?, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 84,33; ? oferta nr 10 - Budownictwo Drogowe ?KRUG? Tadeusz i Danuta Krug Sp. jawna., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 78,10.
Data zamieszczenia informacji