Nr postępowania DZ/IB/341/066/09

Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni chodnika w ul. Pińczowskiej na odcinku od ul. Piotrowskiej do ul. Minikowo w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL?, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 108.665,74 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Wojciech Kierstein prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Brukarskich, os. Działyńskiego 97, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 86,40; ? oferta nr 2 ? Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński?, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 69,36; ? oferta nr 3 ? Stanisław Marzuchowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy?, ul. Żeglarska 50, 61-347 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 79,26; ? oferta nr 4 ? Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROMEL?, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,89; ? oferta nr 5 - Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL?, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 6 - Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 88,91; ? oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,40; ? oferta nr 8 -?LANGRAS? Sp. cywilna, Andrzej Latanowicz, Tomasz Latanowicz, Runowo 4, 62-035 Kórnik, liczba uzyskanych punktów: 80,85; ? oferta nr 9 - Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 63,12; ? oferta nr 10 - DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 68,11; ? oferta nr 11 - Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, liczba uzyskanych punktów: 94,53.
Data zamieszczenia informacji