Nr postępowania DZ/IP/341/155/06

Wykonanie remontu mieszkań w Poznaniu przy
ul. Sczanieckiej 5 B m. nr 8, Matejki 47 m. nr 15, Głogowskiej 187 B m. nr 4, Sikorskiego 20 m. nr 9, Poznańskiej 32 m. nr 14, Poznańskiej 32 m. nr 12, Woźnej 13 m. nr 16.

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Data zamieszczenia informacji