Nr postępowania DZ/EL/341/085/09

Dostawa samochodów dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały: - dla części I ? zadania A ? oferta nr 6 złożona przez firmę ACM Mari-Car Sp. z o.o., ul. Metalowa 1, 60-118 Poznań, z ceną brutto 122.610,00 zł. - dla części II ? zadania B ? oferta nr 6 złożona przez firmę ACM Mari-Car Sp. z o.o., ul. Metalowa 1, 60-118 Poznań, z ceną brutto 39.101,00 zł. - dla części III ? zadania C ? oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne ?Pol-Car? Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, z ceną brutto 94.880,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o., ul. Krakowska 32, 25-023 Kielce, liczba uzyskanych punktów - dla I części ? 99,18 - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne ?Pol-Car? Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla I części ? 99,70; dla II części ? 95,85; dla III części - 100,00 - oferta nr 3 - Trans-Poz S.A., ul. Wieruszowska 2/8, 60-166 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla III części ? 86,51 - oferta nr 5 - Reiski Auto Sp. z o.o., ul. Szubińska 8, 86-005 Białe Błota, liczba uzyskanych punktów: dla I części ? 95,03; dla II części ? 96,46; dla III części - 96,95 - oferta nr 6 - ACM Mari ? Car Sp. z o.o., ul. Metalowa 1, 60-118 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla I części ? 100,00; dla II części ? 100,00; dla III części ? 98,82.
Data zamieszczenia informacji