Nr postępowania DZ/EL/341/101/09

Dostawa w formie leasingu operacyjnego podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie została złożona żadna oferta.
Data zamieszczenia informacji