Nr postępowania DZ/UD/341/113/09

Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni chodników ul. Stablewskiego na odcinku od ul. Lodowej do ul. Łukaszewicza w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto ? 239.843,41 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań , liczba uzyskanych punktów: 93,92 - oferta nr 2 ? Pol-Dróg Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 78,48 - oferta nr 3 ? Budownictwo Drogowe ?KRUG? Tadeusz i Danuta Krug Sp.j. ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 83,15 - oferta nr 4 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 90,63 - oferta nr 5 ? TOR - MEL Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 68,31 - oferta nr 6 ? Robert Abramowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Zieleniarsko ? Drogowy ?ABRAMOWSKI?, ul. Pawia 7, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 79,67 - oferta nr 7 - Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 94,41 - oferta nr 8 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 9 - Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 66,94 - oferta nr 10 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH ? GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 74,09.
Data zamieszczenia informacji