Nr postępowania DZ/UI/341/089/09

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od dnia 16 października 2009 roku do dnia 15 kwietnia 2010 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Rejonów uznane zostały następujące oferty: ? Rejon I (Stare Miasto Centrum) ? oferta nr 5 złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 5.787.017,53 zł. ? Rejon II (Stare Miasto Północ) ? oferta nr 1 złożona przez KDS Sp. z o.o. , ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 4.776.960,43zł. ? Rejon III (Nowe Miasto Północ) ? oferta nr 3 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań oraz SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 4.072.529,68zł. ? Rejon IV (Nowe Miasto Południe) - oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Remondis ? Sanitech - Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 4.995.948,98 zł. ? Rejon V (Grunwald) - oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis ? Sanitech - Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 5.138.123,74 zł ? Rejon VI (Jeżyce) - oferta nr 4 złożona przez firmę Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 6.266.798,79 zł. ? Rejon VII (Wilda) ? oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis ? Sanitech - Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 3.067.703,70 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Rejon I Oferta nr 5 Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon II Oferta nr 1 złożona przez KDS Sp. z o.o. , ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon III Oferta nr 3 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań oraz SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon IV Oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis ? Sanitech - Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon V Oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis ? Sanitech - Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon VI Oferta nr 4 złożona przez firmę Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon VII Oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis ? Sanitech - Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji