Nr postępowania DZ/UD/341/146/09

Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej kostką betonową typu ?EKO? ul. Szamocińskiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Koźmińskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Tomasza Pewniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. PEWNIAK, ul. Skryta 16, 62-050 Mosina, z ceną brutto ?108.116,61 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK? Ryszard Mielcarek, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 69,95; - oferta nr 2: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 78,78; - oferta nr 3: Dawid Skupin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?COMPLEX BRUK?, ul. Paderewskiego 15/4, 64-800 Chodzież, liczba uzyskanych punktów: 86,13; - oferta nr 4: Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL?, Złotkowo ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 94,94. - oferta nr 5: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów:72,61; - oferta nr 6: Tomasz Pewniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. PEWNIAK, ul. Skryta 16, 62-050 Mosina, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 7: MATT s. c., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 64,44; - oferta nr 8: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 69,14; - oferta nr 9: Budownictwo Drogowe ?KRUG? Tadeusz i Danuta Krug Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów:77,28; - oferta nr 10: Jarosław Grześkowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 73,95; - oferta nr 11: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JACH-GUM Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 12: Zdzisław Wietrzykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beton-Dróg, ul. Marciniaka 21, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: 59,50; - oferta nr 13: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 79,43;
Data zamieszczenia informacji