Nr postępowania DZ/IP/341/173/09

Wykonanie prac geodezyjnych dla obszaru Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ?GEOMAT? Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań, z ceną brutto: 264.130,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ?GEOMAT? Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 2 ? Grzegorz Nickel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?SANGO?, ul. Limanowska 9, 61-469 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,71; ? oferta nr 3 - Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych ?JURANT? Sp. z o.o., ul. Makowa 7/7, 61-464 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 77,52.
Data zamieszczenia informacji