Nr postępowania DZ/IB/341/158/09

Wykonanie prac projektowych dla układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mott MacDonald Limited, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Wielka Brytania w imieniu i na rzecz, którego działa w Polsce Mott McDonald Limited Sp. z o.o. Oddziała w Polsce, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa z ceną brutto: 1.122.400,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Pracownia Projektowa MOST S.C. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 42,20. - oferta nr 2 - Tebodin SAP ? Projekt Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 40,26. - oferta nr 3 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: BBF Sp. z o.o., ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, Edmund Budka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo ? Badawcze PROMOST, ul. Ładna 19/19, 50-353 Wrocław oraz PROMOST WROCŁAW Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 9/304, 50-319 Wrocław, reprezentowani przez BBF Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 32,18. - oferta nr 4 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: WYG International Sp. z o.o. oraz WYG Engineering Limited, Arndale Court, 1 Arndale Centre, Headingley, Leeds, LS6 2UJ, United Kingdom reprezentowani przez WYG International Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 49,07. - oferta nr 5 - EGIS Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 72,15. - oferta nr 6 - AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 47,47. - oferta nr 7 - Mott MacDonald Limited, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Wielka Brytania w imieniu i na rzecz, którego działa w Polsce Mott McDonald Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 8 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Ayesa Polska Sp. z o.o., ul. Tkacka 55, 70-556 Szczecin oraz Agua y Estructuras S.A., Marie Curie 2, Edificio Alia, Parque Tecnologico de la Cartuja, 41092 Sewilla reprezentowani przez Ayesa Polska Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 59,25. - oferta nr 9 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Fojud Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 398, 61-441 Poznań, Jedynka Budownictwo Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 10, 60-749 Poznań, Maxi ? Star Sp. z o.o., Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki oraz Tomasz Kaczmarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Maxi ? Star Konstruktor ZPChr, Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki reprezentowani przez Fojud Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 61,74. - oferta nr 10 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań, Biuro Projektów KARO Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań oraz Constructa Plus Sp. z o.o.; Sp. komandytowa, ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań reprezentowani przez Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 46,46.
Data zamieszczenia informacji