Nr postępowania DZ/EL/341/192/09

Dostawa samochodu osobowego, samochodu towarowego, ciągnika rolniczego, termosu do przewozu masy bitumicznej dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały: - Część I - zadanie A ? oferta nr 8 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, z ceną brutto 29.219,00 zł. - Część II - zadanie B ? oferta nr 8 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, z ceną brutto 90.219,00 zł. - Część III - zadanie C ? oferta nr 5 złożona przez Krzysztofa Modrzejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?ROL ? MECH? Krzysztof Modrzejewski, ul. Parkowa 11, 88-320 Strzelno, z ceną brutto 136.884,00 zł. - Część IV - zadanie D ? oferta nr 4 złożona przez Andrzeja Barylaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?PROMAD? Andrzej Barylak, ul. Kolista 24/9, 54-152 Wrocław, z cena brutto 101.260,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORóWNANIE ZłOżONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Handlowe ?Agroma? S.A., Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99, 62-006 Kobylnica, liczba uzyskanych punktów: dla części III - zadanie C ? 97,50 pkt - oferta nr 3 - Elżbieta Krupa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Techniczno Handlowa Obsługa Rolnictwa ?TORAL? Elżbieta Krupa, ul. Poznańska 65, 63-800 Gostyń,liczba uzyskanych punktów: dla części III - zadanie C ? 99,29 pkt - oferta nr 4 ? Andrzej Barylak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?PROMAD? Andrzej Barylak, ul. Kolista 24/9, 54-152 Wrocław, liczba uzyskanych punktów dla części IV - zadanie D ? 100 pkt - oferta nr 5 - Krzysztofa Modrzejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?ROL ? MECH? Krzysztof Modrzejewski, ul. Parkowa 11, 88-320 Strzelno, liczba uzyskanych punktów: dla części III - zadanie C ? 100 pkt - oferta nr 6 ? Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe ?Agroma? Wałcz sp. z o.o., ul. Budowlanych 1B, 78-600 Wałcz, liczba uzyskanych punktów: dla części III - zadanie C ? 95,23 pkt - oferta nr 7 ? TRANS-POZ S.A., ul. Wieruszowska 2/8, 60-166 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części II - zadanie B ? 99,39 pkt - oferta nr 8 ? Przedsiębiorstwo motoryzacyjne POL-CAR sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części I - zadanie A ? 100 pkt. oraz dla części II - zadanie B ? 100 pkt.
Data zamieszczenia informacji