Nr postępowania DZ/UD/341/181/09

Utwardzenie nawierzchni jezdni ul. Kaczmarka na odcinku od ul. Omańkowskiej do ul. Drwęskiego w Poznaniu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że unieważnienia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (?postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego?).
Data zamieszczenia informacji