Nr postępowania DZ/UI/341/204/09

Usługa polegająca na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji rzeźb, mis, podestów i urządzeń fontann: ?Studnia Apolla?, ?Studnia Neptuna? ?Studnia Marsa?, mieszczących się na Starym Rynku w Poznaniu oraz fontanny ?Studni Hygei? mieszczącej się na Placu Wolności w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, z ceną brutto: 85.156,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań ? liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 3 ? H2OPTIM Sp. z o.o., ul. Boranta 17, 61-608 Poznań ? liczba uzyskanych punktów: 75,27 - oferta nr 4 - Jarosław Bejmowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Torex Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Świętowidzka 16A, 61-058 Poznań ? liczba uzyskanych punktów: 94,97 - oferta nr 5 - KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań? liczba uzyskanych punktów: 53,69.
Data zamieszczenia informacji