Nr postępowania DZ/IB/341/176/09

Przebudowa wiaduktu ?Antoninek? w ciągu
ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92).

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Warbud S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa; Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 87.835.170,51 PLN. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Przedsiębiorstwo Techniczno ? Budowlane NICKEL Sp. z o.o., ul. Obornicka 6B, Jelonek, 62-002 Suchy Las; IC CONSTRUCCIÓN INGENIERIA Y GESTIÓN DE OBRAS SA, Ctra Artica 29, Artica, Hiszpania, liczba uzyskanych punktów: 87,87; oferta nr 2 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce; Eurovia Beton Gmbh, Frank ? Zappa ? Str.11, 12681 Berlin, Niemcy, Montostal Sp. z o.o., ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin, liczba uzyskanych punktów: 99,07; oferta nr 3 ? złożona przez BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 80,78; oferta nr 4 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Warbud S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa; Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100,00; oferta nr 5 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice; GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz; Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A., ul. Radzyńska 11, 21-560 Międzyrzec Podlaski, liczba uzyskanych punktów: 95,25; oferta nr 7 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Bilfinger Berger Budownictwo S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa; COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 90,65; oferta nr 8 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa; EXBUD SKANSKA S.A., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, liczba uzyskanych punktów: 91,80; oferta nr 9 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: PBG S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; HYDROBUDOWA POLSKA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; SIAC CONSTRUCTION LTD (SIAC), Dolcain House Monastery Road Clondalkin, Dublin 22, Irlandia, liczba uzyskanych punktów: 98,99; oferta nr 10 - złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 84,59.
Data zamieszczenia informacji